Dorota Bartoszewicz, Suwałki

Metody

W terapii wykorzystuję następujące metody:

 • Gimnastyka korekcyjna wg. koncepcji PNF, NDT-Bobath i inne
  • Indywidualne zajęcia w formie zabawy, w celu korygowania nieprawidłowej postawy ciała oraz kompensacji istniejących deformacji.
  • Budowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Rehabilitacja dzieci i młodzieży
  • Stymulacja prawidłowego rozwoju ruchowego oraz usprawnianie różnych dysfunkcji narządu ruchu. Ustalenie wspólnie z pacjentem oraz opiekunem celu terapii.
  • W rehabilitacji dzieci starszych wykorzystuję również koncepcję NDT-Bobath, koncepcję PNF (www.ipnf.com) oraz kinesiologytaping (www.kinesiologytaping.pl).
 • Diagnostyka i usprawnianie głównie wg. koncepcji NDT-Bobath
  • Wysokie kwalifikacje, zdobywane u najlepszych instruktorów w Polsce za granicą,
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
  • Profesjonalne przybory i sprzęt  używane  w terapii,
 • Najnowsze i najbardziej skuteczne metody terapii rehabilitacyjnej:

Celem mojej pracy z dzieckiem jest usprawnianie , które wpływa na niezależność oraz poprawę jakości życia pacjenta.
Szkolenia i kursy innych metod umożliwiają mi kompleksowe spojrzenie na problemy dziecka oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta.