Dorota Bartoszewicz Suwałki

Dorota Bartoszewicz

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą oraz magistrem pedagogiki w zakresie oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Z pacjentami potrzebującymi pomocy w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii pracuję od 1994 r., jednocześnie wciąż podnosząc własne kwalifikacje zawodowe.

Pracuję zarówno z niemowlętami i dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, z osobami o dużym stopniu dysfunkcji narządu ruchu, jak i pacjentami potrzebującymi doraźnej pomocy.

Udział w licznych szkoleniach i konferencjach, pomaga mi zrozumieć potrzeby i problemy moich pacjentów oraz skutecznie im pomagać, ponieważ największą radością w pracy terapeuty jest obserwowanie postępów uczynionych przez podopiecznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach
 • Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach
 • Praktyka  prywatna

Wykształcenie i odbyte szkolenia:

 • Studia magisterskie w zakresie oligofrenopedagogiki, WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Studia licencjackie w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z fizjoterapią, Wszechnica Mazurska w Olecku
 • Technik fizjoterapii, Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku
 • Studia podyplomowe w zakresie Fizjoprofilaktyki i Korektywy,  AWF w Warszawie
 • Studia podyplomowe z Wychowania Fizycznego
 • Kursy: NDT- Bobath, NDT- Bobath Baby, PNF, PNF w spastyce, Kinesiologytaping, Ruch Rozwijający wg. Weroniki Sherborne, TerapiMaster, Terapia na tkankach miękkich u dzieci
 • oraz  liczne szkolenia i konferencje, pomagające mi zrozumieć potrzeby i problemy najmłodszych, aby jak najskuteczniej im pomagać

Największą radością w pracy terapeuty jest obserwowanie postępów uczynionych przez podopiecznych.